ELOUT WYTEMA STICHTING

ook wel Erfgoed Zaandijk

Over ons

  • Het verwerven, beheren, onderhouden en zo nodig restaureren van monumenten, dan wel goederen, die naar het oordeel van het bestuur uit cultuurhistorisch oogpunt als behoudenswaardig zijn aan te merken of onderdelen daarvan, met name in de gemeente Zaanstad, doch ook elders, een en ander in de ruimste zin des woords.
  • De exploitatie van haar in eigendom of anderszins behorende registergoederen met dien verstande dat het gebruik zich niet tegen de cultuurhistorische achtergrond daarvan dient te verzetten.
  • Het verzorgen van publicaties en voorlichting.
  • Alle andere middelen, welke naar het oordeel van het bestuur tot de verwezenlijking van haar doel nuttig kunnen zijn.
  • mr. F.J. Wytema, voorzitter
  • drs. H.R. van der Zaken, secretaris/penningmeester,
  • drs. M.S. van Zeijderveld, bestuurslid.

De bestuurders ontvangen geen beloning.

(ook wel Erfgoed Zaandijk)

Opgericht 8 november 2007
RISN: 818683661
Culturele ANBI

Adres:
Boschstraat 1
1544 RC Zaandijk

Verslag uitgeoefende activiteiten

De Blijdschap

Overplaatsing, herbouw en restauratie in de jaren 2007-2011 van de uit circa 1660 stammende houten molenaarswoning behorende bij de voormalige meelmolen “De Blijdschap” uit Assendelft. Deze restauratie heeft inclusief het monumentale interieur casco plaats gevonden en moet nog zowel binnen als buiten worden voltooid.

Lagedijk 14

Restauratie van het uit 1684 stammende gemeentelijk monument Lagedijk 14, Zaandijk in 2013 tot 2015. Behalve het exterieur met schoorsteen, gemetseld met originele rode Ijsselstenen werd ook het interieur met 17e-eeuwse spiltrap, smuiger, vloer met authentieke plavuizenbeschildering, originele kelder en luchthuis gerestaureerd. De toegang tot 17e-eeuwse waterput is in 2018 opgemetseld.

Wijnkanspad nr. 17

Herbouw en restauratie van het uit circa 1670 stammende houten woonhuis, afkomstig uit het Wijnkanspad nr. 17 te Zaandam op het door de stichting verworven perceel achter Boschstraat 1, Zaandijk. Daarbij werd de schoorsteen opgemetseld met originele gele IJsselstenen De restauratie met authentieke bouwmaterialen vond plaats in 2015 tot 2019. De zeventiende-eeuwse schouw en de aanbouw zijn voorzien van zeventiende-eeuwse tegels en plavuizen uit die tijd.

Boschstraat 2

Op 19 december 2016 werd door de stichting het in 2006 gerestaureerde rijksmonument Boschstraat 2 te Zaandijk verworven. Dit verhuurde woonhuis stamt uit circa 1680, bezat oorspronkelijk een met riet gedekte sporenkap en een schouw, die rond 1760 is veranderd in een smuiger met tweekleurige tegels die in de Anjelierstraat in Amsterdam zijn vervaardigd. De stichting bezit thans vijf monumenten.

Boschstraat 1

Op 3 maart 2020 heeft de stichting het rijksmonument Boschstraat 1 verworven, waardoor zij een prachtig monumentaal ensemble tot haar bezit mag rekenen in het beschermde dorpsgezicht Gortershoek  in Zaandijk.
Boschstraat 1 bestaat uit  de samenvoeging van het voormalige  pand Kopermolenstraat 3 uit Zaandam, met dak en voorschot afkomstig van Oostzijde 219 en Haaldersbroek 15.
Het  houten voorschot maakte deel uit van de Zaangevel van Oostzijde 219 en werd in 1871 samen met het nog op de oorspronkelijke plaats aanwezige buurhuis door Claude Monet geschilderd: “Huizen aan de Achterzaan”. Na het overlijden van de toenmalige eigenaar Heyme Vis  in 1914 werd de top van de gevel door bouwbedrijf Kakes overgeplaatst naar Kopermolenstraat 3 in Zaandam.
In 1986 zijn voorgevel en kap overgebracht naar Zaandijk.

Meer zien?

De actuele activiteiten zijn weergegeven op de Facebook pagina van de Stichting.

Van de restauratieactiviteiten van de stichting zijn diverse foto’s gemaakt door Wim Giebels, Alfons van Schijndel en anderen.

Filmopnamen zijn gemaakt door Otter DVD en te vinden op de afspeellijst: Elout Wytema Stichting. Voorts zijn publicaties verschenen in dagbladen en tijdschriften die betrekking hebben op het erfgoed.